top of page

Benvido

 
Os AVOGADOS DE CONSELLO GALEGO DOS quixeron aproveitar o apoio vangardista que ofrece internet, a aposta máis decidida pola tecnoloxía, para amosarlles o noso CONSELLO. Con isto, preténdese poñer a disposición de todos os usuarios, avogados e cidadáns de Galicia, información relacionada con este CONSELLO, destacando, entre outros, a referencia ás súas actividades, territorio, historia, directorios xudiciais, partes xudiciais e avogados, funcións da nosa profesión, requisitos de acceso, servizo de quenda de servizo, asistencia xurídica gratuíta. Do mesmo xeito, están dispoñibles para os membros ferramentas de traballo e diferentes servizos e información, un sistema de ligazóns para acceder a toda a información relacionada co noso ordenamento xurídico e campo profesional, á espera de recibir a través do noso correo electrónico as propostas ou suxestións que sexan. considere necesario.

Esta páxina constitúe un medio eficaz e áxil para poñer a disposición de todos, legal ou non, información que poida ser útil, nunha etapa como a actual na que prevalece a comunicación e a súa rápida consecución é moi valorada.

Se a información que proporcionamos cumpre o seu propósito, todos os que formamos parte desta agora secular Corporación estaremos satisfeitos de ter contribuído a acadar un dos obxectivos da función social que somos responsables de desenvolver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Jesús Martinez Melón.
Presidente do Consello Galego dos Procuradores.  

cgp.png
bottom of page