XANELA ÚNICA

Consello Galego dos Procuradores
Suxestións e solicitudes.
Contido dos códigos éticos.

Palacio de Justicia

Viena S/N 15704

Santiago de Compostela
A Coruña 

Telefono: 981583817